Ansök om resestipendium

LÄS MER

Varje år delar kommunstyrelsen i Lindesberg ut ett stipendium för stöd till resor för ungdomar. Avsikten med stipendiet är att främja utveckling av språkliga, kulturella och sociala kontakter i avsikt att förbättra förståelsen mellan folk och länder i Europa.

Att tänka på för dig som vill söka

  • Stipendiet kan delas ut dels till ungdom under 20 år som är bosatt i Lindesbergs kommun, dels till grupp av ungdomar under 20 år som är verksamma i kommunen.
  • Stipendiet gäller resor i Europa och resor till kommunens vänorter prioriteras.
  • Stipendienämnd är kommunstyrelsen.
  • Stipendiesumman uppgår till 10 000 kronor, denna kan komma att delas mellan flera sökande.

Ansökan eller nomineringen ska skickas in senast 1 mars.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa