Reducerad avgift på grund av sjukdom

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här hämtar du blankett för att söka om reducerad avgift för barnomsorg på grund av sjukdom.

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se