Särskilda insatser enligt LSS

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här hämtar du ansökningsblankett för särskilda insatser enligt LSS.

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialforvaltningen@lindesberg.se