Anmäla/ansöka om att installera värmepump

LÄS MER

Här kan du anmäla/ansöka om att installera värmepump. 

Tillsammans med anmälan ska du skicka in en ritning över var på tomten borrhål eller kollektorslang ska placeras. På ritningen ska du även markera var du har din dricksvattenbrunn (om du har egen), var din avloppsanläggning är (egen) och var grannen har sitt borrhål, dricksvattenbrunn eller avloppsanläggning.

Behöver du hjälp med att få ut en fastighetskarta till grund för din ritning kontaktar du miljökontoret så fixar vi det.
En annan möjlighet är att använda Lantmäteriets karttjänst "Min karta".

Om du har grannar vars fastighet är närmare än 10 meter från den placering du har valt för ditt borrhål ska de skriva på ett intyg att de medger att du borrar där. Blankett för grannens intygande följer med anmälningsblanketten.

Blanketterna är gemensamma för kommunerna i norra Örebro län

  • Hällefors
  • Lindesberg
  • Ljusnarsberg
  • Nora

och administreras av Lindesbergs kommun.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten