Anmäla störning som upplevs som miljö- eller hälsorisk

LÄS MER

Här anmäler du störning som upplevs som miljö- eller hälsorisk.

När du skickat in anmälan om störning skickar vi en kopia på anmälan till fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren som störningen avser. Det gör vi för att personen i fråga ska kunna yttra sig över anmälan. Du kan vara anonym när du anmäler störning som upplevs som hälso- eller miljörisk.

Blanketterna är gemensamma för kommunerna i norra Örebro län

  • Hällefors
  • Lindesberg
  • Ljusnarsberg
  • Nora

och administreras av Lindesbergs kommun.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du kan välja att vara anonym, men då kan vi inte återkoppla ärendet till dig.
  • Observera att om du vill vara anonym så kan du inte vara inloggad i e-tjänsten.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Observera att om du vill vara anonym så kan du inte vara inloggad i e-tjänsten.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa