Anmäla upptäckt av förorening i mark, vatten eller byggnad

LÄS MER

Här anmäler du upptäckt av förorening i mark.

Enligt 10 kap 11 § miljöbalken ska den som äger eller brukar en fastighet genast underrätta Miljökontoret om det upptäcks en förorening på fastigheten. Underrättelse ska ske även om området tidigare ansetts förorenat.

Blanketterna är gemensamma för kommunerna i norra Örebro län

  • Hällefors
  • Lindesberg
  • Ljusnarsberg
  • Nora

och administreras av Lindesbergs kommun.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten