Information om elev till elevhälsan

LÄS MER

Här anmäler grundskolans administratörer när elev tas emot eller skrivs ut ur grundskola eller grundsärskola. Handläggs av administrativ skolsköterska.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa