Ersättning för förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda - Ansökan

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här hämtar du intyg för förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda.

Blanketten lämnas ifylld och undertecknad till nämndsekreterare.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@lindesberg.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Förtroendevald i Lindesbergs kommun