Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (29)

  Visa allaVisa färre

  Kommun och politik (8)

  Visa allaVisa färre

  Näringsliv och arbete (9)

  • Anmäla miljöfarlig verksamhet

   Här anmäler du miljöfarlig verksamhet.

   Här anmäler du miljöfarlig verksamhet.

  • Företagslots - intresseanmälan

   Ska du etablera en ny verksamhet, utöka din verksamhet, starta restaurang eller anordna ett evenemang? Då kan du behöva flera olika tillstånd och ta kontakt med olika myndigheter

   Ska du etablera en ny verksamhet, utöka din verksamhet, starta restaurang eller anordna ett evenemang? Då kan du behöva flera olika tillstånd och ta kontakt med olika myndigheter

  • Tobak, folköl och e-cigaretter - tillstånd och försäljning

   Här hämtar du blanketter som rör tillstånd och försäljning av tobak, folköl och e-cigaretter.

   Här hämtar du blanketter som rör tillstånd och försäljning av tobak, folköl och e-cigaretter.

  Visa allaVisa färre

  Omsorg och hjälp (12)

  Visa allaVisa färre

  Trafik och resor (9)

  • Ansök om iståndsättningsbidrag

   Här ansöker du om kommunalt iståndsättningsbidrag för enskilda vägar.

   Här ansöker du om kommunalt iståndsättningsbidrag för enskilda vägar.

  • Ansök om vägbidrag för enskild väg

   Alla vägsamfälligheter måste ansöka årligen, via e-tjänst för att få det kommunala vägbidraget. Ansökan ska även kompletteras genom att senaste årsmötesprotokoll och ekonomisk redovisning för det senaste verksamhetsåret, samt beslut från Trafikverket bifogas.

   Trafikverket gör årligen bedömning av de enskilda vägarna och beslutar därefter om bidragsnivåer. Detta ligger sedan till grund för kommunens beredning och beslut rörande det kommunala bidraget till respektive samfällighet/förening.

   Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 31 september det år ansökan avser.

   Alla vägsamfälligheter måste ansöka årligen, via e-tjänst för att få det kommunala vägbidraget. Ansökan ska även kompletteras genom att senaste årsmötesprotokoll och ekonomisk redovisning för det senaste verksamhetsåret, samt beslut från Trafikverket bifogas.

   Trafikverket gör årligen bedömning av de enskilda vägarna och beslutar därefter om bidragsnivåer. Detta ligger sedan till grund för kommunens beredning och beslut rörande det kommunala bidraget till respektive samfällighet/förening.

   Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 31 september det år ansökan avser.

  • Ansöka om parkeringstillstånd - för boende i Nora

   Här ansöker du, som bor i Nora, om parkeringstillstånd.

   Här ansöker du, som bor i Nora, om parkeringstillstånd.

  Visa allaVisa färre

  Uppleva och göra (1)

  Utbildning och barnomsorg (23)

  Visa allaVisa färre