Ansöka om hållande av vissa djur inom detaljplanelagt område

LÄS MER

Här ansöker du om hållande av vissa djur inom detaljplanelagt område.

För tillståndsansökan tas en avgift ut enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige.

E-tjänst och blanketter är gemensamma för kommunerna i norra Örebro län

  • Hällefors
  • Lindesberg
  • Ljusnarsberg
  • Nora

och administreras av Lindesbergs kommun.