Ansöka om planbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vad är ett planbesked?

Ett planbesked är ett sätt för kommunen att visa sin viljeriktning för ett detaljplanearbete.
Kommunen lämnar ett positivt eller ett negativt planbesked.

I bedömningen av ansökan om planbesked gör kommunen en översiktlig prövning som bland annat tittar på om den åtgärd som föreslås kan antas vara genomförbar och om det är förenlig med de övergripande ställnings­taganden för kommunens utveckling som finns i den kommunala över­sikts­planen.

Planbeskedet är inte bindande och kan därför inte överklagas. Det är inte heller ett slutgiltigt ställningstagande från kommunens sida.

Mer information om planbesket på hemsidan.

E-tjänst och blanketter är gemensamma för kommunerna i norra Örebro län

  • Hällefors
  • Lindesberg
  • Ljusnarsberg
  • Nora

och administreras av Lindesbergs kommun.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa