Arbetsgivarintyg - beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här beställer du, som har eller har haft anställning hos Lindesbergs kommun, arbetsgivarintyg och ger ditt samtycke till att Lindesbergs kommun lämnar uppgifterna till arbetsgivarintyg.nu.

Arbetsgivarintyg

Arbetsgivarintyget innehåller bland annat uppgifter om hur mycket och när du har arbetat, eventuell frånvaro, vilken lön du haft och varför arbetet upphörde.

Ditt intyg kommer att skickas inom 10 arbetsdagar.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa