Anmäla upptäckt av förorening i mark, vatten eller byggnad

LÄS MER

Här anmäler du upptäckt av förorening i mark.

Enligt 10 kap 11 § miljöbalken ska den som äger eller brukar en fastighet genast underrätta Miljökontoret om det upptäcks en förorening på fastigheten. Underrättelse ska ske även om området tidigare ansetts förorenat.

E-tjänsten är gemensam för kommunerna i norra Örebro län

  • Hällefors
  • Lindesberg
  • Ljusnarsberg
  • Nora

och administreras av Lindesbergs kommun.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@sbbergslagen.se
0587-55 00 40

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
info@sb-bergslagen.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa