Anmäla upptäckt av förorening i mark, vatten eller byggnad

LÄS MER

Här anmäler du upptäckt av förorening i mark.

Enligt 10 kap 11 § miljöbalken ska den som äger eller brukar en fastighet genast underrätta Miljöenheten om det upptäcks en förorening på fastigheten. Underrättelse ska ske även om området tidigare ansetts förorenat.

E-tjänst och blanketter är gemensamma för kommunerna i norra Örebro län

  • Hällefors
  • Lindesberg
  • Ljusnarsberg
  • Nora

och administreras av Lindesbergs kommun.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa