Beställ intyg om lön och/eller anställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du beställa inkomstuppgifter eller intyg om anställning och preliminär årsinkomst.

Ditt intyg kommer att skickas inom 10 arbetsdagar.

Inkomstuppgift

Inkomstuppgift innehåller uppgifter om din årsinkomst som bl.a. grundlön, årsarbetstid och när lönen gäller ifrån.

OB/ jourersättning och övertidsarbete beräknas tolv månader bakåt. Försäkringskassan brukar begära dessa uppgifter för att beräkna sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Intyg om anställning och preliminär årsinkomst

Intyg om anställning och preliminär årsinkomst används för att styrka anställning och preliminär årsinkomst. Intyget kan t.ex. din bank eller Försäkringskassan efterfråga för beräkning av bostadsbidrag.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa