Inkomstredovisning - egna företagare

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här hämtar du intyg om förlorad arbetsinkomst, egen företagare.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@lindesberg.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Förtroendevald i Lindesbergs kommun