Avloppsinventering - frågor inför platsbesök

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tack för att du fyller i den här enkäten om ditt avlopp!

Ha gärna checklistan ”Är ditt avlopp grönt, gult, eller rött?” till hands när du fyller i uppgifterna. Du hittar den på webbplatsen Avloppsguiden (länken öppnas i ett nytt fönster).

Om enkäten

  • Om ni är flera fastighetsägare räcker det att en person fyller i enkäten.
  • Har du flera adresser (hus) på samma fastighet får du gärna fylla i enkäten en gång per hus. Ange då adressen på huset som svaret gäller i enkäten. 
  • Är huset obebott, anslutet till kommunalt avlopp eller saknar avlopp? Vänligen fyll i enkäten ändå.

E-tjänst och blanketter är gemensamma för kommunerna i norra Örebro län

  • Hällefors
  • Lindesberg
  • Ljusnarsberg
  • Nora

och administreras av Lindesbergs kommun.

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa