Anmäla autogiro

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som medborgare anmäla medgivande till betalning via autogiro.

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. 

Om autogiro och e-faktura

Autogiro innebär att beloppet automatiskt dras från ditt konto på förfallodagen. E-faktura innebär att vi skickar ut fakturan elektroniskt till din internetbank i stället för att skicka en fysisk pappersfaktura. E-faktura behöver du själv godkänna för betalning såvida du inte också har autogiro eller automatisk betalning. Det går bra att ha betalning via autogiro oavsett om du har pappersfaktura eller e-faktura.

Tänk på miljön. Anmäl dig även för e-faktura hos din internetbank.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa