Ansökan om avgiftsreducering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du som vårdnadshavare till barn i barnomsorg eller fritidshem om reducerad avgift.

Barn- och utbildningsnämnden har tagit beslut om att vissa vårdnadshavare ska kunna ansöka om reduktion av barnomsorgsavgiften. Möjligheten gäller dig som är föräldraledig, arbetssökande eller permitterad och har barn med 15-timmarsplacering. För att kunna få avgiftsreduktion ska ditt barn varit hemma pga. sjukdom i minst 30 dagar eller stannat hemma efter förvaltningens vädjan under den pågående Corona-pandemin. Du kan få en reduktion på 50% av avgiften.

Om ansökan beviljas justeras fakturan i efterhand. Beroende på fakturans status sker återbetalning på olika sätt. Du får information om hur din återbetalning går till efter att beslut är fattat i ärendet.

Från den 1/7 kan du ansöka om avgiftsreducering för perioden 2020-06-01 - 2020-06-30.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa