Ansökan om avgiftsreducering vid sjukdom

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Observera att denna e-tjänst inte används för att ansöka om reducering av barnomsorgsavgift under den pågående corona-pandemin!

Här ansöker du som vårdnadshavare till barn i barnomsorg eller fritidshem om reducerad avgift.

För att kunna få avgiftsreduktion ska ditt barn varit hemma pga. sjukdom i minst 30 dagar. Du kan få en reduktion på 50% av avgiften.

Om ansökan beviljas justeras fakturan i efterhand. Beroende på fakturans status sker återbetalning på olika sätt. Du får information om hur din återbetalning går till efter att beslut är fattat i ärendet.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa