Vårdnadshavaruppgifter - förskola

LÄS MER

Här kan du hämta blankett för att lämna uppgifter om barn i förskoleverksamhet.

Frågor om e-tjänsten

Björn Österby
bjorn.osterby@lindesberg.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se