Anmäla åtgärd enligt Plan- och Bygglagen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten är för dig som har fastighet i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner.

I denna e-tjänst kan du anmäla åtgärder som inte kräver lov enligt Plan- och bygglagen så som:

Mer om vad som kräver anmälan.

Vad är ett Startbesked?

När man gör en anmälan till kommunen istället för en bygglovsansökan, så är startbeskedet det skriftliga beslutet som du får som säger att du får påbörja ditt projekt. Påbörja aldrig en åtgärd innan startbeskedet är beviljat.

Komplett ansökan

För att komma igång med ditt projekt så snabbt som möjligt är det viktigt att du skickar in en komplett ansökan. I e-tjänsten finns information om vilka handlingar som ska bifogas, läs noggrant och skicka in de handlingar som efterfrågas i anmälan så är chansen större att din anmälan går igenom snabbare.

Ta gärna del av våra exempelritningar.

Kontrollplan och riskbedömning

En kontrollplan innehåller olika kontrollpunkter som behövs för att säkerställa att samhällets krav för åtgärden uppfylls och är obligatoriskt i alla ärenden. Se exempel på kontrollplan du kan använda till din ansökan.

Avgifter

Avgifterna i ärenden tas i enlighet med gällande taxa. Mer information om avgifter för byggärenden.

E-tjänst och blanketter är gemensamma för kommunerna i norra Örebro län

  • Hällefors
  • Lindesberg
  • Ljusnarsberg
  • Nora

och administreras av Lindesbergs kommun.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa