Anmälan om dagvattenanläggning

LÄS MER

Blanketten kan användas för anmälan om en ny anläggning och för anmälan om ändring av en befintlig anläggning. Anmälan ska lämnas till Miljökontoret senast 6 veckor innan anläggningen ska börja byggas. Anmälan ska även ske i god tid innan om en anläggning ändras väsentligt. Med väsentlig ändring menas att avloppsvattnets mängd eller sammansättning påverkas mycket.

 

Blanketterna är gemensamma för kommunerna i norra Örebro län

  • Hällefors
  • Lindesberg
  • Ljusnarsberg
  • Nora

och administreras av Lindesbergs kommun.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@sbbergslagen.se
0587-55 00 40

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
info@sb-bergslagen.se