Ansök om kommunal tjänstepension

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansök om kommunal tjänstepension som intjänats till och med 1997-12-31 och eventuell KAP-KL livränta. Ansökan ska skickas in tre månader innan pensionen ska börja utbetalas.

Pension kan tidigast betalas ut från den kalendermånad du fyller 61 år och senast från den kalendermånad du fyller 67 år.

Andra pensionsutbetalare

Allmän pension söker du hos Pensionsmyndigheten.

Den avgiftsbaserade delen i tjänstepensionen intjänad från 1998-01-01 som du själv valt placering för, betalas ut av det försäkringsbolag eller den bank som förvaltar den delen av din pension.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa