Intresseanmälan för dig som vill bli - kontaktperson, stödfamilj, ledsagare eller avlösare till personer med funktionsnedsättning

LÄS MER

Är du intresserad av ett uppdrag som kontaktperson för ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning?

 • Att vara kontaktperson innebär att man är en medmänniska/kompis för att minska den sociala isoleringen som lätt kan uppstå när man har ett funktionshinder
 • Att vara kontaktperson innebär att man underlättar för den funktionshindrade att leva ett självständigt liv och komma ut och träffa andra människor
 • Att vara kontaktperson kräver ingen särskild yrkeskompetens. Däremot krävs ett stort personligt engagemang och intresse att hjälpa och stötta andra människor
 • Att vara kontaktperson innebär oftast två träffar i månaden

Är du intresserad av uppdraget som stödfamilj till barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning?

 • Syftet med stödfamilj är att avlasta föräldrarna
 • Ni ska ge barnet stöd, rekreation och miljöombyte
 • Det är viktigt att ni har resurser över i form av tid, tålamod och intresse av funktionshindrade barn och ungdomar
 • Att vara stödfamilj innebär att du tar emot ett barn x antal dygn i månaden

Är du intresserad av uppdraget som avlösare till barn och ungdomar med funktionsnedsättning?

 • Att vara avlösare innebär att du passar barnet i hemmet ett antal timmar i månaden, regelbundet eller vid enstaka tillfällen
 • Syftet med avlösning är att göra det möjligt för anhöriga att få tid för egen aktivitet
 • I avlösarens uppgift ingår inte att passa andra barn i familjen, göra hushållsuppgifter eller hämta/lämna barn på förskola/skola

Är du intresserad av uppdraget som ledsagare för ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning?

 • Syftet med ledsagarservice är att underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet och bryta isoleringen
 • Som ledsagare är din uppgift att följa med på aktiviteter och ge stöd till personen utifrån de individuella behov som personen har
 • Du är ledsagare x antal timmar i månaden som kan fördelas vid flera tillfällen

Är du intresserad fyll i denna intresse ansökan genom att starta e-tjänsten!

 

Har du funderingar? - Kontakta

Handläggare Linda Gidelius

0581–817 97 eller  079-071 05 77

linda.gidelius@lindesberg.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa