Bygglov, rivningslov och marklov - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten är för dig som har fastighet i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner.

För att använda e-tjänsten behöver du e-legitimation. Logga in och följ de olika stegen. När du har skickat in ärendet får du en bekräftelse och ett diarienummer. 

Här ansöker du om du tänkt bygga en ny byggnad, en tillbyggnad, riva en byggnad eller göra en större markförändring. 

OBS!
Åtgärder som ska anmälas (attefall, eldstad/rökkanal, rivningsanmälan och andra tekniska åtgärder) har en egen e-tjänst.

Om du vill veta mer innan du startar hittar du information via dessa länkar: 

För att handläggningen av ditt ärende ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att alla ritningar som skickas in är fackmannamässigt gjorda. Det innebär att de ska vara ritade på vitt olinjerat papper med rena svarta linjer, att alla mått ska vara korrekta och att skalan finns med. Ritningarna ska vara tydliga och lättlästa. 

Tänk på att skanna in ritningarna du bifogar. Fotade ritningar uppfyller inte godtagbar standard. 

Observera att handläggningen av ärendet inte påbörjas, innan ansökan är komplett med alla handlingar som behövs. 
Saknas något, kommer vi att kontakta dig och förelägga om komplettering. 

När ditt ärende är komplett med alla handlingar som behövs har vi 10 veckor på oss att handlägga och fatta beslut kring lov.

Bifoga handlingar 

Vilka bilagor och handlingar som ska bifogas en ansökan beror på vilken åtgärd du önskar göra.  

Du laddar upp dina filer i de olika fälten under respektive rubrik i slutet av tjänsten. Vi vill gärna att du använder filformatet PDF för alla dina handlingar. I vissa fält fungerar även andra format.
Ett beskrivande filnamn underlättar registrering och handläggning.

Avgift för ansökan och anmälan 

Handläggning av din ansökan eller anmälan är förenat med en kostnad enligt den taxan som gäller. Läs mer om taxan på vår webbsida.

Skyddad identitet 

Om du har skyddad identitet ska du inte använda e-tjänsten utan ansöka via pappersblankett och ange på blanketten att du har skyddad identitet. Blankett och tillhörande handlingar skickas sen in via post.

E-tjänst och blanketter är gemensamma för kommunerna i norra Örebro län

  • Hällefors
  • Lindesberg
  • Ljusnarsberg
  • Nora

och administreras av Lindesbergs kommun.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa