Anmäla/ansöka om att installera värmepump

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten är för dig som har fastighet i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner.

Här kan du anmäla/ansöka om att installera värmepump och anmäla ändring av befintlig anläggning. 

Tillsammans med anmälan ska du skicka in en ritning över var på tomten borrhål eller kollektorslang ska placeras. På ritningen ska du även markera var du har din dricksvattenbrunn (om du har egen), var din avloppsanläggning är (egen) och var grannen har sitt borrhål, dricksvattenbrunn eller avloppsanläggning.

Behöver du hjälp med att få ut en fastighetskarta till grund för din ritning kontaktar du miljökontoret så fixar vi det.
En annan möjlighet är att använda Lantmäteriets karttjänst "Min karta".

Om du har grannar vars fastighet är närmare än 10 meter från den placering du har valt för ditt borrhål ska de skriva på ett intyg att de medger att du borrar där. Blankett för grannens intygande finns att ladda ner under "Hämta blanketter".

Överlåta ärende

Det finns möjlighet att överlåta ärendet, exempelvis börjar en installatör och fyller i e-tjänsten med uppgifter för att sen överlåta ärendet till kunden/fastighetsägaren som i sin tur granskar och gör eventuella tillägg för att sen skicka in ärendet.

E-tjänst och blanketter är gemensamma för kommunerna i norra Örebro län

  • Hällefors
  • Lindesberg
  • Ljusnarsberg
  • Nora

och administreras av Lindesbergs kommun.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa