Ansök om specialkost - förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du som vårdnadshavare eller ansvarig för barnet om specialkost för barn som går i den kommunala förskolan, grundskolan eller gymnasiet. Du kan som myndig elev även ansöka om specialkost åt dig själv.

Du kan bara ansöka om specialkost av medicinskt motiverade skäl.

Ansökan om specialkost lämnas för ett läsår i taget 

Varje läsår ska ansökan skickas in inom en månad efter terminsstart. Om vi inte får in ansökan tar vi för givet att barnet inte längre har behov av specialkost.

Du signerar ansökan direkt när du använder vår e-tjänst. Dina uppgifter hanteras som en allmän handling i enlighet med personuppgiftslagen.

Saknar du e-legitimation eller har skyddad identitet?
Om du inte har tillgång till bank-ID kan du använda blanketterna genom att klicka på "Hämta blanketter".

Anmäl frånvaro till köket

Anmäl ditt barns frånvaro till aktuellt kök. Om maten inte hämtas ut från serveringspersonal under tre dagar upphör tillagningen.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa