Anmäla verksamhet för barnomsorg, fritidsverksamhet och skola

LÄS MER

Här kan du anmäla verksamhet för barnomsorg, fritidsverksamhet och skola. Verksamheter för barnomsorg, fritidsverksamhet och skola ska anmälas senast sex veckor innan verksamheten startar.

Du får betala en avgift för handläggning av anmälan enligt taxa antagen av kommunfullmäktige.

E-tjänst och blanketter är gemensamma för kommunerna i norra Örebro län

  • Hällefors
  • Lindesberg
  • Ljusnarsberg
  • Nora

och administreras av Lindesbergs kommun.