Beställa nybyggnadskarta

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten är för dig som har fastighet i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner.

Nybyggnadskartan är ett kartunderlag för ansökan om bygglov.

  • Vid all nybyggnation som kräver bygglov inom detaljplaneområde och samlad bebyggelse är det krav på nybyggnadskarta.
  • För tillbyggnader och nybyggnation utom detaljplaneområde och samlad bebyggelse så kan en enklare karta utgöra underlag för bygglovsansökan. Bygglovshandläggare kan dock beroende på förutsättningarna kräva nybyggnadskarta även i dessa fall.

Nybyggnadskartan är giltig så länge förutsättningarna på fastigheten inte ändras. Exempel på ändrade förutsättningar kan vara förändrade marknivåer eller nya byggnader på angränsande fastighet. Ändrade förutsättningar medför att nybyggnadskartan blir inaktuell och därmed ett bristande underlag för beslut om bygglov.

Nybyggnadskartan kan levereras både i digitalt ritningsformat (dwg), pdf-fil eller i pappersversion.

På nybyggnadskartan ska den bygglovssökande rita in den planerade nybyggnationen.

Avgifter

Avgifterna i ärenden tas i enlighet med gällande taxa. Mer information om avgifter för byggärenden.

E-tjänst och blanketter är gemensamma för kommunerna i norra Örebro län

  • Hällefors
  • Lindesberg
  • Ljusnarsberg
  • Nora

och administreras av Lindesbergs kommun.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa