Avslut av bistånd eller insats enligt SoL

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här hämtar du blankett för avslut för tidigare beviljat bistånd enligt SoL, Socialtjänstlagen.

Ansökan kan gälla

  • hemtjänst

  • trygghetslarm

  • matdistribution

  • korttidsboende

  • särskilt boende

  • växelvård

  • ledsagning

  • kontaktperson

  • boendestöd

  • dagverksamhet.

Frågor om e-tjänsten

Patrik Borup
Patrik.borup@lindesberg.se

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialforvaltningen@lindesberg.se