Pedagogiska priset 2021-22

LÄS MER

Pedagogiska priset läsåret 2021-22

Den framgångsrike pedagogen är flexibel i sitt val av undervisningsstrategier och möjliggör därmed för barn och elever att lära sig på olika sätt. Undervisningsstrategierna vilar på vetenskaplig grund och/eller beprövad erfarenhet och det går tydligt att påvisa goda resultat i förhållande till gällande strävans- eller uppnåendemål.

Det pedagogiska priset tilldelas den pedagog/arbetslag/avdelning inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Lindesbergs kommun som bedriver en sådan undervisning att denna leder till maximal utveckling och lärande för barnet eller eleven.

Du som förälder, elev eller medborgare i Lindesbergs kommun kan också nominera en pedagog/arbetslag/avdelning. Vem tycker du har gjort ett extra bra arbete för att öka måluppfyllelsen hos våra barn och elever?

Sista dag att skicka in nomineringsförslag är den 30 september 2022. Barn- och utbildningsnämnden utser därefter vinnaren.

Välkommen med din nominering!

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa