Beställa Husutstakning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten är för dig som har fastighet i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner.

Utstakning innebär att man på plats markerar ut var byggnaden ska stå. I bygglovet står om utstakning krävs, eller så kommer ni överens med er bygglovhandläggare på ett tekniskt samråd om ni ska ha utstakning eller inte.

Utstakningen utförs av mätningskontoret eller annan behörig person som byggnadsnämnden bedömer kan utföra arbetet korrekt. Om utstakningen inte utförs av mätningskontoret ska en beskrivning av hur utstakningen gick till lämnas till byggnadsnämnden.

Husutstakningen utförs som grov- och/eller finutstakning beroende på bedömningen i bygglovet. Kontakta mätningskontoret senast en vecka innan du vill att vi ska utföra husutstakningen.

Avgifter

Avgifterna i ärenden tas i enlighet med gällande taxa. Mer information om avgifter för byggärenden.

E-tjänst och blanketter är gemensamma för kommunerna i norra Örebro län

  • Hällefors
  • Lindesberg
  • Ljusnarsberg
  • Nora

och administreras av Lindesbergs kommun.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa