Ansökningsblankett snöskottning och gräsklippning

LÄS MER

Det går att abonnera på tjänsterna snöskottning och/eller gräsklippning från Serviceteamet. Dessa utföres av ett arbetslag på 2–4 personer efter ett uppgjort schema. Intervallen kan variera lite beroende på väderförhållanden.

Mer information om Serviceteamet finns på https://www.lindesberg.se/omsorg-och-stod/aldre/hjalp-i-hemmet-for-aldre/serviceteamet-

Frågor om e-tjänsten

Mathias Henriksson
mathias.henriksson@lindesberg.se
0581-81622

Personuppgiftsansvarig

Zila Conejeros
zila.conejeros@lindesberg.se