Ansöka om/säga upp plats på modersmålsundervisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som har ett annat modersmål än svenska och har barn i grundskolans årskurs 1–9 kan ansöka om modersmålsundervisning åt barnet.

De elever i grundskolan som har annat språk än svenska som modersmål har rätt till undervisning i modersmål om 

  • minst en av föräldrarna talar annat språk än svenska
  • språket är dagligt umgängesspråk samt att barnet/eleven har grundläggande kunskaper i språket
  • minst fem elever önskar undervisning i språket och det finns en lämplig lärare för undervisning

De ovanstående kraven gäller inte minoritetsspråk.

Syftet med undervisningen är att ditt barn utvecklar kunskaper i sitt modersmål. Undervisningen ska ge ditt barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkig.

Tänk på att

  • modersmålsundervisning gäller för ett språk per elev
  • modersmålsundervisningen sker i anvisad grupp, vilket kan vara på annan skola än hemskolan
  • modersmålsundervisningen är frivillig, men närvaroplikt gäller (all frånvaro registreras i kommunens frånvarosystem).

Ansökan ska vara inskickad senast 15 maj för höstterminen respektive 15 november för vårterminen. För nytillkomna elever ska ansökan göras snarast.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa