Lämna en synpunkt på barn- och utbildningsförvaltningens och vuxenutbildningens verksamheter

LÄS MER

Det här är en e-tjänst där du kan lämna synpunkter (förslag, beröm eller klagomål) på barn- och utbildningsförvaltningens och vuxenutbildningens verksamheter.

Frågor om e-tjänsten

Björn Österby
bjorn.osterby@lindesberg.se
0581 811 89

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsförvaltningen
barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa