Ansökan om omsorg på obekväm arbetstid - Nattviolen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lindesbergs kommun erbjuder omsorg på obekväm arbetstid till vårdnadshavare som har sin ordinarie arbetstid förlagd på kvällar, nätter och helger. Verksamheten vänder sig till förskolebarn 1-5 år och till barn 6-13 år som är inskrivna i fritidshem. Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds i Frövi och Lindesberg. 

Mer information om omsorg på obekväm arbetstid finns att hitta här: lindesberg.se

Finskt förvaltningsområde
Lindesbergs kommun ingår i förvaltningsområde för finska språket. Detta innebär att vi strävar efter att erbjuda barn med finskt ursprung, vars vårdnadshavare begär det, plats i sådan verksamhet där hela eller en väsentlig del av verksamheten bedrivs på finska. Önskar ni omsorg på obekväm arbetstid på finska för ert barn kontaktar ni administratören för det barnomsorgsområde ni tillhör. Kontaktuppgifter finns på lindesberg.se.

Suomen kielen hallintoalue
Lindesbergin kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Tämä tarkoittaa että pyrimme tarjoamaan lapsille joilla on suomalainen tausta, ja joiden holhoojat niin toivovat, paikan sellaisessa toiminnassa jossa tarjotaan hoivaa kokonaan tai olennaisilta osin suomen kielellä. Jos toivotte hoivapaikan lapsellenne muina aikoina kuin päiväsaikaan, on teidän otettava yhteys lastenhoiva-alueenne toimitsijaan. Yhteystiedot löydätte sivulta lindesberg.se

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa