Omsorg på obekväm arbetstid på förskolan eller fritids - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om omsorg på obekväm arbetstid

Lindesbergs kommun erbjuder omsorg på obekväm arbetstid till vårdnadshavare som har sin ordinarie arbetstid förlagd på obekväm tid: kvällar, nätter och helger. Verksamheten vänder sig till förskolebarn 1-5 år och till barn 6-13 år som är inskrivna i fritidshem. Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds i Frövi och Lindesberg.

Omsorg på obekväm tid är ingen lagstadgad rättighet utan prövas i varje enskilt fall. Fyra månaders platsgaranti gäller inte för placering på obekväm tid. Placering sker i mån av plats.

Behovet ska vara kontinuerligt, regelbundet och återkommande under minst tre månader vid minst två tillfällen per månad.

För att ha rätt till plats på Nattviolen krävs att vårdnadshavares och eventuell sambos huvudsakliga sysselsättning genom arbete eller studier bedrivs på kvällar, nätter och/eller helger och kan styrkas med ett intyg om arbete/studier från arbetsgivare/studieanordnare där även arbetstids-/studieschema framgår. 

Har du frågor eller funderingar?

Mer information om omsorg på obekväm arbetstid finns att hitta här: lindesberg.se Du kan även skicka ett e-postmeddelande till administratören för omsorg på obekväm arbetstid på: vastra.barnomsorg@lindesberg.se

Finskt förvaltningsområde

Lindesbergs kommun ingår i förvaltningsområde för finska språket. Detta innebär att vi strävar efter att erbjuda barn med finskt ursprung, vars vårdnadshavare begär det, plats i sådan verksamhet där hela eller en väsentlig del av verksamheten bedrivs på finska. Önskar ni omsorg på obekväm arbetstid på finska för ert barn kontaktar ni administratören för det barnomsorgsområde ni tillhör. Kontaktuppgifter finns på lindesberg.se.

Suomen kielen hallintoalue

Lindesbergin kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Tämä tarkoittaa että pyrimme tarjoamaan lapsille joilla on suomalainen tausta, ja joiden holhoojat niin toivovat, paikan sellaisessa toiminnassa jossa tarjotaan hoivaa kokonaan tai olennaisilta osin suomen kielellä. Jos toivotte hoivapaikan lapsellenne muina aikoina kuin päiväsaikaan, on teidän otettava yhteys lastenhoiva-alueenne toimitsijaan. Yhteystiedot löydätte sivulta lindesberg.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa