Anmäla oljeavskiljare enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet

LÄS MER

Här anmäler du oljeavskiljare enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet.

E-tjänst och blanketter är gemensamma för kommunerna i norra Örebro län

  • Hällefors
  • Lindesberg
  • Ljusnarsberg
  • Nora

och administreras av Lindesbergs kommun.