Ansökan om förhandsbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten är för dig som har fastighet i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner.

Om du vill bygga på en obebyggd plats utanför detaljplanerat område, kan du ansöka om förhandsbesked innan du söker bygglov. Det innebär att Byggnadsnämnden bedömer om platsen är lämplig för det du har tänkt bygga.

Med ett förhandsbesked kan du få ett bindande besked att det finns möjlighet att bygga på platsen innan du skickar in din ansöka om bygglov och lägger kostnader på ritningar. Däremot får du inte börja bygga förrän du har ansökt om bygglov och fått ett startsbesked.

När du ansöker om förhandsbesked bedömer vi om det är lämpligt att bygga på platsen du föreslår. I samband med din ansökan kommer grannar och andra som berörs få möjligheten att ge synpunkter.

Vad behöver jag tänka på innan jag ansöker om ett förhandsbesked?

Vid ansökan om förhandsbesked bedömer vi om det är lämpligt att bygga på platsen och marken. Lämpligheten beror på följande:

  • Den planerade byggnaden ska passa in på platsen med tanke på landskapsbild och den bebyggelse som redan finns i närheten.
  • Avståndet mellan byggnaden och exempelvis naturområden, fornminnen, vägar, ledningar i marken och luften ska vara tillräckligt.
  • Närliggande anläggningar som skjutbanor, idrottsanläggningar och lantbruk är exempel på annat som beaktas.
  • Det måste vara möjligt att anlägga en väg fram till byggnaden.
  • Vatten och avlopp måste också gå att ordna.

Avgifter

Avgifterna i ärenden tas i enlighet med gällande taxa. Mer information om avgifter för byggärenden.

E-tjänst och blanketter är gemensamma för kommunerna i norra Örebro län

  • Hällefors
  • Lindesberg
  • Ljusnarsberg
  • Nora

och administreras av Lindesbergs kommun.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa