Anmälan avgiftsfri placering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla barn erbjuds avgiftsfri placering i allmän förskola från och med höstterminen det år då de fyller tre år. Den allmänna förskolan omfattar 525 timmar/år fördelat på 15 timmar/vecka och följer skolans läsår. Det innebär att ingen verksamhet pågår under lov eller studiedagar.

I den här e-tjänsten anmäler du som vårdnadshavare att ditt barn ska börja i allmän förskola. Observera att det är 2 månaders handläggningstid innan den avgiftsfria placeringen börjar gälla.

E-tjänsten kräver inloggning och signering med e-legitimation. För dig som saknar sådan finns en blankett att ladda ned och skicka in till barnomsorgsadministratören.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa