Ansöka om stöd för barn, ungdom eller vuxen enligt SoL

LÄS MER

Här kan du som privatperson över 15 år ansöka om stöd för egen del exempelvis utifrån missbruk eller våld. Om du är vårdnadshavare kan du dessutom ansöka om stöd för ditt barn eller för stöd i din föräldraroll.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Valfri inloggning med e-legitimation

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa