Ansök om iståndsättningsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Extra kommunalt bidrag utgår vid upprustning så att finansieringsgraden 93,5 procent uppnås under förutsättning att Trafikverket lämnar ett bidrag om 70 procent. Villkor skulle vara en
förhållandevis frekvent användning av vägen för transporter betalda av det allmänna. Finansieringsbeslut från Trafikverket bifogas i ansökan.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa