Ansöka om tilläggsbelopp för barn/elev i behov av extraordinära stödåtgärder

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan fristående och kommunala huvudmän ansöka om tilläggsbelopp för barn och elever folkbokförda i Lindesbergs kommun.

I skollagen finns bestämmelser om tilläggsbelopp för barn och elever i behov av extraordinära stödåtgärder. Tilläggsbeloppet ska fördelas på samma grunder till både kommunala och fristående verksamheter och vara fördelat på individnivå.

Tilläggsbelopp betalas ut efter ansökan och med särskild prövning utifrån varje enskilt barns behov.

En ansökan kan omfatta maximalt en termin och en ansökan görs per barn/elev.

Följande handlingar ska bifogas vid ansökningstillfället:

Förskola

  • Pedagogisk kartläggning eller motsvarande
  • Handlingsplan
  • I förekommande fall egenvårdsplan

Förskoleklass, grundskola och gymnasieskola

  • Utredning av elevens behov av särskilt stöd
  • Åtgärdsprogram
  • I förekommande fall ska även följande bifogas: egenvårdsplan, beslut om anpassad studiegång, beslut om särskild undervisningsgrupp

Befintliga barn och elever i verksamheten

För höstterminen görs ansökningar senast den 1 april.

För vårterminen görs ansökningar senast den 1 november.

Ansökningar som gäller nya barn och elever och nytillkomna behov kan göras löpande under läsåret.

Ansökan om tilläggsbelopp kan inte göras retroaktivt.

Lagrum
Förskola, skollagen 8 kapitlet 21-23 §§
Förskoleklass, skollagen 9 kapitlet 19-21 §§
Grundskola, skollagen 10 kapitlet 37-39 §§
Grundsärskola, skollagen 11 kapitlet 36-38 §§
Fritidshem, skollagen 14 kapitlet 15-17 §§,
Gymnasieskola, skollagen 16 kapitlet 52-54 §§
Gymnasiesärskola, skollagen 19 kapitlet 45-47 §§

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa