Schoolsoft - gymnasieskolan

LÄS MER

Närvaro

SchoolSoft ger läraren och skolledningen snabbt en överblick på både grupper och elevers frånvaro.

Kommunikation med hemmet

Det är enkelt för skolan att informera om elevens vardag och en tät dialog ger föräldrarna bättre möjlighet att följa sitt barns utveckling.

Planering av undervisningen

Lärarna har all sin planering samlad i SchoolSoft och väljer mellan att jobba med lektionsplanering, veckoplanering eller en grövre planering som sträcker sig över läsåret. Elever och föräldrar ser enkelt vad som planeras i de olika ämnena.

Kontroll över elevens studiesituation

Mentor och skolledare får på ett enkelt sätt överblick över elever som ligger i riskzon att inte nå målen i kursen. På en samlad bild visas både närvaro, kursvarningar och extra anpassningar med undervisande lärares kommentarer.

Saknar du konto? Kontakta administratör Katarina Lannius katarina.lannius@lindesberg.se