Anmäla bassängbad enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

LÄS MER

Här anmäler du bassängbad enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

E-tjänst och blanketter är gemensamma för kommunerna i norra Örebro län

  • Hällefors
  • Lindesberg
  • Ljusnarsberg
  • Nora

och administreras av Lindesbergs kommun.