Anmäla störning som upplevs som miljö- eller hälsorisk

LÄS MER

Här anmäler du störning som upplevs som miljö- eller hälsorisk i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg eller Nora kommun.

När du skickat in anmälan om störning skickar vi en kopia på anmälan till fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren som störningen avser. Det gör vi för att personen eller verksamheten i fråga ska kunna yttra sig över anmälan. 

För att kunna göra en så bra utredning som möjligt är det bra om du lämnar namn och dina kontaktuppgifter till oss. Du kan välja att inte lämna kontaktuppgifter och vara anonym, men då kan vi inte återkomma till dig om vi har behov av ytterligare information.

E-tjänst och blanketter är gemensamma för kommunerna i norra Örebro län

  • Hällefors
  • Lindesberg
  • Ljusnarsberg
  • Nora

och administreras av Lindesbergs kommun.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du kan välja att vara anonym, men då kan vi inte återkoppla ärendet till dig.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

För att kunna göra en så bra utredning som möjligt är det bra om du lämnar namn och dina kontaktuppgifter till oss. Du kan välja att inte lämna kontaktuppgifter, men då kan vi inte återkomma till dig om vi har behov av ytterligare information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa