Dexter - grundskolan

LÄS MER

Dexter ger möjlighet till kontakt mellan dig och skolan. I Dexter kan du som vårdnadshavare bland annat

  • anmäla om ditt barn måste vara frånvarande från skolan
  • se ditt barns studieplan
  • se ditt barns betyg samt resultat på nationella prov.

Under rubriken "Lärande" kan du som vårdnadshavare till exempel se underlag för omdöme, utvecklingssamtal och extra anpassningar.  Du får en tydlig bild över hur undervisningen och ditt barns målsättning hänger samman med målen i läroplan och kursplan och du ser även kriterierna som ligger till grund för bedömningar. Du kan även ta del av ditt barns närvaro. Med hjälp av verktyget får skolan, elever och vårdnadshavare gemensamma rutiner och former för att systematisk dokumentera elevens kunskapsutveckling mot de nationella målen.

Du loggar in med mobilt bank-id.

Vårdnadshavare till barn över 18 år

Du som vårdnadshavare har rätt till ett medborgarkonto fram till dess att ditt barn fyller 18 år. Den dagen förlorar du automatiskt din behörighet i Dexter. För att du därefter ska få tillgång till ditt barns uppgifter i Dexter måste ditt barn skriva under ett samtycke. Blankett för samtycke kan hämtas på ditt barns skola.

Behandling av personuppgifter