Avsägelse uppdrag som förtroendevald

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Är du förtroendevald i Lindesbergs kommun och behöver avsäga dig ditt uppdrag så använder du vår digitala tjänst för att göra det.

Du loggar in med din e-legitimation för säker identifiering. Du signerar digitalt i samband med att du skickar in avsägelsen. Din signering med e-legitimation motsvarar egenhändig namnteckning. Din avsägelse behandlas på kommande fullmäktigesammanträde. Fram till dess får du kallelser och övrig information som tidigare. Har du uppdrag i fullmäktige skickas din avsägelse vidare till Länsstyrelsen.

Din avsägelse registreras i kommunens ärendesystem och omfattas av offentlighetsprincipen. Dina personuppgifter registreras i kommunens ärendesystem och kan komma att lämnas ut på begäran.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Pågående uppdrag som förtroendevald i Lindesbergs kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa