Anmäl tillsynsbehov enligt plan- och bygglagen

LÄS MER

Här anmäler du överträdelser som skett utifrån plan- och bygglagen samt strandskyddet i miljöbalken. Det kan till exempel handla om förfallna byggnader, ovårdade tomter och olovliga byggnationer.

Däremot kan du inte anmäla rent civilrättsliga frågor mellan till exempel grannar.

När du har skickat in anmälan skickar vi en kopia på anmälan till fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren. Det gör vi för att personen i fråga ska kunna yttra sig över anmälan. Du kan vara anonym när du anmäler.

 

E-tjänst och blanketter är gemensamma för kommunerna i norra Örebro län

  • Hällefors
  • Lindesberg
  • Ljusnarsberg
  • Nora

och administreras av Lindesbergs kommun.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du kan välja att vara anonym, men då kan vi inte återkoppla ärendet till dig.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa