Ansöka om undantag från avfallsföreskrifterna - slam och latrin

LÄS MER

Här kan du ansöka om undantag från avtalsföreskrifterna för slam och latrin.

Du får betala en avgift för handläggning av anmälan enligt taxa antagen av kommunfullmäktige.

E-tjänst och blanketter är gemensamma för kommunerna i norra Örebro län

  • Hällefors
  • Lindesberg
  • Ljusnarsberg
  • Nora

och administreras av Lindesbergs kommun.