Bistånd enligt SoL, Socialtjänstlagen

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här hämtar du ansökningsblankett för bistånd enligt SoL, Socialtjänstlagen.

Ansökan kan gälla

  • hemtjänst

  • trygghetslarm

  • matdistribution

  • korttidsboende

  • särskilt boende

  • växelvård

  • ledsagning

  • kontaktperson

  • boendestöd

  • dagverksamhet.

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialforvaltningen@lindesberg.se