Bistånd enligt SoL, Socialtjänstlagen

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här hämtar du ansökningsblankett för bistånd enligt SoL, Socialtjänstlagen.

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialforvaltningen@lindesberg.se