Ansökan om skolskjuts

LÄS MER

Här finns pappersblankett för ansökan om skolskjuts för elev i förskoleklass och grundskola.

Denna används endast av familjehemsföräldrar och vårdnadshavare som inte har tillgång till BankID.

Alla vårdnadshavare med BankID använder digital e-tjänst för skolskjutsansökan: Digital skolskjutsansökan.

Frågor om e-tjänsten

Björn Österby
bjorn.osterby@lindesberg.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se