Ansökan om skolskjuts

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du som vårdnadshavare om skolskjuts för ditt barn.

Gör du ansökan i egenskap av familjehemsförälder eller god man, eller om du inte har tillgång till e-legitimation, kontakta ansvarig för e-tjänsten via e-post så får du en blankett hemskickad. Kontaktuppgifter finns längre ned på denna sida, under rubriken Frågor om e-tjänsten.

Observera att alla ansökningar som beror på att en elev har en funktionsnedsättning måste åtföljas av ett läkarintyg. Blankett för intyg om funktionsnedsättning. Mer information finns inne i e-tjänsten och på blanketten om intyg.

För elever i grundsärskola, gymnasiesärskola och grundskolans särskilda undervisningsgrupper sköts ansökan av skolan. Kontakta personalen på elevens skola för frågor om dessa s.k. anpassade skjutsar.

Elever i gymnasieskola har inte rätt till skolskjuts. Dessa erbjuds istället kostnadsfria resor med kollektivtrafik med Länstrafikens gymnasiekort. Kontakta Lindeskolan vid frågor om gymnasiekortet.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa