Ansökan om skolskjuts

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du som vårdnadshavare om skolskjuts för ditt barn.

Gör du ansökan i egenskap av familjehemsförälder eller god man, eller om du inte har tillgång till e-legitimation, kontakta ansvarig för e-tjänsten via e-post så får du en blankett hemskickad. Kontaktuppgifter finns längre ned på denna sida, under rubriken Frågor om e-tjänsten.

Observera att alla ansökningar som beror på att en elev har en funktionsnedsättning måste åtföljas av ett läkarintyg. Blankett för intyg om funktionsnedsättning. Mer information finns inne i e-tjänsten och på blanketten om intyg.

För elever i grundsärskola, gymnasiesärskola och grundskolans särskilda undervisningsgrupper sköts ansökan av skolan. Kontakta personalen på elevens skola för frågor om dessa s.k. anpassade skjutsar.

Elever i gymnasieskola har inte rätt till skolskjuts. Dessa erbjuds istället kostnadsfria resor med kollektivtrafik med Länstrafikens gymnasiekort. Kontakta Lindeskolan vid frågor om gymnasiekortet.

För elever som har ett tillfälligt behov av anpassning av skjutsen, t.ex. beroende på olyckshändelse, ska vårdnadshavare kontakta kommunens försäkringsbolag. Mer information om detta finns på hemsidan lindesberg.se.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa