Ansökan om skolskjuts

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du som vårdnadshavare om skolskjuts för ditt barn. Du skriver under med e-legitimation. Om du gör ansökan i egenskap av t.ex. familjhemsansvarig eller god man använder du istället den blankett som finns till höger under länken Hämta blankett.

För elever i grundsärskola, gymnasiesärskola och grundskolans särskilda undervisningsgrupper sköts ansökan av skolan. Kontakta personalen på elevens skola för frågor om dessa s.k. anpassade skjutsar.

Elever i gymnasieskola har inte rätt till skolskjuts. Dessa erbjuds istället resor med kollektivtrafik med Länstrafikens gymnasiekort. Kontakta Lindeskolan vid frågor om gymnasiekortet.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa